1. Prawo
  2. art 854 kc
Uchwalenie: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Wejscie w życie: 18 maja 1964
Ostatnia Zmiana: 16 maja 2020

Art. 854. Kodeks Cywilny

Art. 854. Przepisów tytułu niniejszego nie stosuje się w przypadkach, gdy przedsiębiorca składowy nabywa własność złożonych rzeczy i jest obowiązany zwrócić tylko taką samą ilość rzeczy tego samego gatunku i takiej samej jakości.

Art. 854. KC

zaktualizowano 16-10-2017

Komentarze