1. Prawo
  2. art 601 kpc
Uchwalenie: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 1 lipca 2020

Art. 601. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 601. Dla osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich
spraw, a nie ma pełnomocnika, ustanawia kuratora na wniosek osoby zainteresowanej
sąd opiekuńczy miejsca ostatniego zamieszkania lub pobytu osoby nieobecnej.

Art. 601. KPC

zaktualizowano 29-09-2017

Komentarze