1. Prawo
  2. art 57 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 57. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 57. § 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.
§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie,
jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Art. 57. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze