1. Prawo
  2. art 536 kpk
Uchwalenie: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
Wejscie w życie: 1 września 1998
Ostatnia Zmiana: 24 czerwca 2020

Art. 536. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 536. Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację w granicach zaskarżenia
i podniesionych zarzutów, a w zakresie szerszym – tylko w wypadkach określonych
w art. 435, 439 i 455.

Art. 536. KPK

zaktualizowano 05-10-2017

Komentarze