1. Prawo
  2. art 48 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 48. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 48. Do ustanowionej umową wspólności majątkowej stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej,
z zachowaniem przepisów niniejszego oddziału.

Art. 48. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze