Art. 2. Kodeks Karny

Art. 2. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez
zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek
zapobiegnięcia skutkowi.

Art. 2. KK

ostatnia zmiana: 23-04-2020

Komentarze