1. Prawo
  2. art 29 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 29. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 29. W razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym poży-
ciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa
pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Względem osób
trzecich sprzeciw jest skuteczny, jeżeli był im wiadomy.

Art. 29. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze