1. Prawo
  2. art 177 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 177. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 177. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie ustaje z mocy prawa w razie uchylenia ubezwłasnowolnie-
nia lub zmiany ubezwłasnowolnienia całkowitego na częściowe.

Art. 177. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze