1. Prawo
  2. art 170 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 170. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 170. Gdy małoletni osiągnie pełnoletność albo gdy przywrócona zostanie nad nim władza rodzicielska, opieka
ustaje z mocy prawa.

Art. 170. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze