1. Prawo
  2. art 139 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 139. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 139. Obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego.

Art. 139. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze