[Przedmiot dowodu]

Art. 227. Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy
istotne znaczenie.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 227

Poprzedni

Art. 226. Od zarządzeń przewodniczącego wydanych w toku rozprawy strony mogą odwołać się do sądu. Art. 226<sup>1</sup>. Ilekroć ustawa przewiduje wysłuchanie stron lub innych osób, st...

Nastepny

Art. 228. § 1. Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. Sąd bierze je pod rozwagę nawet bez powołania się na nie przez strony. § 2. Nie wymagają dowodu również fakty, o których informacja jest ...

Komentarze

Wyszukiwarka