[Fakty nie wymagające dowodu]

Art. 228. § 1. Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. Sąd bierze je pod
rozwagę nawet bez powołania się na nie przez strony.
§ 2. Nie wymagają dowodu również fakty, o których informacja jest
powszechnie dostępna oraz fakty znane sądowi z urzędu, jednakże sąd powinien
zwrócić na nie uwagę stron.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 228

Poprzedni

Art. 227. Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.

Nastepny

Art. 229. Nie wymagają również dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości.

Komentarze

Wyszukiwarka