[Fakty przyznane przez stronę przeciwną]

Art. 229. Nie wymagają również dowodu fakty przyznane w toku postępowania
przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 229

Poprzedni

Art. 228. § 1. Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. Sąd bierze je pod rozwagę nawet bez powołania się na nie przez strony. § 2. Nie wymagają dowodu również fakty, o których informacja jest ...

Nastepny

Art. 230. Gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane.

Komentarze

Wyszukiwarka