Forum

/ Wykonawca ciągle mnie zbywa

Dzień dobry. Zamówiłam w lipcu wykonanie szafy i komody na wymiar. Zadanie trudne bo ściany skośne, ale wykonawca po oględzinach podjął się zadania. W związku nietypowym kształtem mieszkania duża ilość materiałów będzie odpadem, więc zgodziłam się na proponowaną przybliżoną dość wysoką cenę. Termin ustaliliśmy na połowę, ewentualnie koniec września. Wpłaciłam zaliczkę 1000 zł, na które dostałam pokwitowanie wpłaty, umowy nie podpisywaliśmy. Minęło ponad trzy tygodnie od umówionego czasu montażu, a wykonawca ciągle mnie zbywa, że zlecenie nadal nie jest gotowe. Czy jest sposób by na niego wpłynąć prawniczymi argumentami by niezwłocznie zakończył zlecone pracę? Czy mogę odstąpić od takiej umowy wnioskując o zwrot zaliczki? Dziękuję za pomoc.

anonim

17:16 22-10-2018

Proszę Pani opóźnienia w każdej branży są. U mnie okna od planowanego terminu wymieniali jakieś 5 tygodni. Lepiej uśmiechnąć się i jakieś bonusy utargowac

anonim

17:16 22-10-2018

Art.*635.*Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

anonim

17:17 22-10-2018

Art.*491.*§*1.*Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

anonim

17:17 22-10-2018

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?