Uchwalenie: Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów
Wejscie w życie: 22 luty 2007
Ostatnia Zmiana: 1 stycznia 2010
Ustawa o likwidacji niepodjętych depozytów