Art. 4. 1. Likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie
niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru
depozytu.
2. Termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do
odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5.

Ustawa o likwidacji niepodjętych depozytów art. 4

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów
  • Wejscie w życie 22 luty 2007
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2010
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 06 11 2020
Komentarze
Wyszukiwarka