Art. 5. 1. Z chwilą likwidacji niepodjętego depozytu na Skarb Państwa
przechodzą wszelkie korzyści i ciężary, jakie przyniósł od dnia, w którym znalazł się
w dyspozycji przechowującego depozyt.
2. Likwidacja niepodjętego depozytu nie uchyla skutków prawnych
wynikających ze złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu, określonych w
odrębnych przepisach.

Ustawa o likwidacji niepodjętych depozytów art. 5

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów
  • Wejscie w życie 22 luty 2007
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2010
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 06 11 2020
Komentarze
Wyszukiwarka