Art. 3. Ustawy nie stosuje się do rzeczy, pieniędzy i papierów wartościowych
złożonych do depozytu, jeżeli przepisy szczególne regulują postępowanie związane
ze złożeniem ich do depozytu i likwidacją w razie ich niepodjęcia.

Ustawa o likwidacji niepodjętych depozytów art. 3

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów
  • Wejscie w życie 22 luty 2007
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2010
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 06 11 2020
Komentarze
Wyszukiwarka