Art. 12. Do likwidacji niepodjętych depozytów istniejących w dniu wejścia w
życie ustawy stosuje się przepisy tej ustawy, przy czym na poczet terminu przewidzianego w art. 6 ust. 4 zalicza się okres, przez jaki depozyt znajdował się w dyspozycji przechowującego depozyt.

Ustawa o likwidacji niepodjętych depozytów art. 12

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów
  • Wejscie w życie 22 luty 2007
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2010
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 06 11 2020
Komentarze
Wyszukiwarka