[Zamkniecie rozprawy]

Art. 224. § 1. Przewodniczący zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów
i udzieleniu głosu stronom.
§ 2. Można zamknąć rozprawę również w przypadku, gdy ma jeszcze zostać
przeprowadzony dowód przez sędziego wyznaczonego lub przez sąd wezwany, dowód
z dokumentu sporządzonego przez organ administracji publicznej lub znajdującego się
w jego aktach albo dowód z dokumentu znajdującego się w aktach sądowych lub
komorniczych, a rozprawę co do tych dowodów sąd uzna za zbyteczną.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 224

Poprzedni

Art. 223. § 1. Przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska stron. Osnowę ugody zawartej przed są...

Nastepny

Art. 225. Sąd może zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo.

Komentarze

Wyszukiwarka