[Ponowne otwarcie]

Art. 225. Sąd może zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 225

Poprzedni

Art. 224. § 1. Przewodniczący zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu stronom. § 2. Można zamknąć rozprawę również w przypadku, gdy ma jeszcze zostać przeprowadzony dowód prze...

Nastepny

Art. 226. Od zarządzeń przewodniczącego wydanych w toku rozprawy strony mogą odwołać się do sądu. Art. 226<sup>1</sup>. Ilekroć ustawa przewiduje wysłuchanie stron lub innych osób, st...

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1965
  • Ost. zmiana ustawy 1 lipca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 14 01 2022
Komentarze

Wyszukiwarka