Wspólnoty mieszkaniowe.

Witam, WM powstają w określonych ustawą okolicznościach i z mocy prawa. Muszą wtedy dokonać pewnych czynności (NIP, konto, zarząd, etc). Czy, wzgl. kto może/ma prawo kontrolować czy te czynności zostały dokonane ?
anonim cytuj
08-09-2023
To jest sprawa wewnętrzna członków WM. Powinni pilnować dotrzymania obowiązków wynikających z Ustawy o własności lokali lub interweniować np. do sądu o ustanowienie zarządcy przymusowego (art. 26 UWL).
OK, więc jeżeli wszyscy członkowie WM (quasi solidarnie) ignorują obowiązki wynikające z Ustawy to nikt ( = żaden urząd czy jakiś organ nadzoru) im z tego powodu nie zarzuci tej bierności z jakąś możliwą konsekwencją mandatową. Czy tak ?
Dopytuję się, gdyż :
Art. 39.
1. Minister Sprawiedliwości dostosuje do niniejszej ustawy rozporządzenie z dnia
18 marca 1992 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach
wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 29, poz. 12
w rozporządzeniu (zakładam, że zostało ono dostosowane i czytałem wersję aktualną) nic o konsekwencjach niewykonania przepisów ustawy o WM nie ma.

Nie, ale jednocześnie WM będzie całkowicie sparaliżowana w kwestii zarządzania nieruchomością w zakresie określonym w Ustawie.
Dzięki za odpowiedź. Istotą dywagacji były konsekwencje "zewnętrzne". Czy i jak WM będzie cierpiała nie posiadając zarządu to oddzielny temat.
 
anonim cytuj
08-09-2023
Odpowiedź:

W kontekście poruszonych kwestii odnoszących się do Wspólnoty Mieszkaniowej (WM) i obowiązków wynikających z Ustawy o własności lokali, kilka uwag:

Po pierwsze, zgodnie z Ustawą o własności lokali, Wspólnota Mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, gdy w jednym budynku znajduje się więcej niż jedno mieszkanie w odrębnej własności (art. 2 ust. 1 UWL).

Po drugie, obowiązki WM, takie jak założenie konta bankowego, uzyskanie NIP-u, czy powołanie zarządu, wynikają bezpośrednio z powyższej ustawy, a konkretnie z jej art. 17, 18 i 20.

OK, więc jeżeli wszyscy członkowie WM (quasi solidarnie) ignorują obowiązki wynikające z Ustawy to nikt ( = żaden urząd czy jakiś organ nadzoru) im z tego powodu nie zarzuci tej bierności z jakąś możliwą konsekwencją mandatową. Czy tak ?


Nie ma przewidzianych w Ustawie o własności lokali bezpośrednich konsekwencji mandatowych za niewykonanie obowiązków WM. Niemniej jednak, brak działalności zgodnej z obowiązkami może prowadzić do problemów w zarządzaniu nieruchomością i skutkować ewentualnymi roszczeniami między członkami WM. W sytuacji braku działania członków WM, każdy z właścicieli lokalu może wystąpić do sądu o ustanowienie zarządcy przymusowego (art. 26 UWL).

Art. 39. [...]
w rozporządzeniu (zakładam, że zostało ono dostosowane i czytałem wersję aktualną) nic o konsekwencjach niewykonania przepisów ustawy o WM nie ma.


Dokładnie, rozporządzenie dotyczące wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece nie zawiera konsekwencji dotyczących niewykonania obowiązków wynikających z Ustawy o własności lokali.

Kończąc, istotą jest to, że odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie WM spoczywa na jej członkach. Chociaż brak konkretnych konsekwencji mandatowych za niewykonanie obowiązków, brak działania może prowadzić do poważnych problemów operacyjnych i sporów między członkami.
 
anonim cytuj
09-09-2023

Sugerowane Tematy

Komornik zajął wynagrodzenie bez przesłania nakazu.
Komornik X na podstawie wystawionej grzywny przez Komornika Y (2000zł) przesłał do pracodawcy informację o zajęciu wynagrodzenia na poczet grzywny od Komornika Y Na jakiej podstawie komornik Y wystawił grzywnę tego dłużnik nie wie, bo nie otrzymał od niego ani jednego pisma. Również komornik X nie przesłał takiej informacji na adres dłużnika. W przypadku wystawienia nakazu można złożyć sprzeciw. Jednak takie pismo z sądu ZAWSZE dociera do dłuż...
Zakup przez internet ("zaginione" przesyłki, brak zwrotu pieniędzy)
Witam serdecznie. W zeszłym roku zamówiłam dla synka tablicę manipulacyjną. Trzeba było zrobić przedpłatę w wysokości 549 zł, a to nie jest mała kwota. Tablica nie dotarła, za to po drodze były różne wymówki. Tablica nadana, zaginęła w firmie kurierskiej, przesłanie fałszywego nadania. Znowu paczka niby nadana i znowu zaginęła. W końcu po prawie 4 miesiącach, potwierdzenie przelewu (zwrot kasy na moje konto) Oczywiście kasa nie dotarła. Pani u...
Mieszkamy z mężem w mieszkaniu, którym właścicielem jest jeszcze jego mama. Dzisiaj dostaliśmy pismo od komornika że zajmuje 1/8 mieszkania.
Mieszkam z mężem oraz dziećmi w mieszkaniu, którym właścicielem jest jeszcze jego mama. Dzisiaj dostaliśmy pismo od komornika że zajmuje 1/8 mieszkania za długi jego siostry. Jak to teraz prawnie wygląda bo mieli przepisać na męża?...
Czy współwłaściciel może wyrobić dowód rejestracyjny?
Zgubiłem dowód rejestracyjny, poszedłem do starostwa i nie chcą mi wydać nowego, ponieważ tłumaczą, że właścicielem jest mój ojciec, a ja tylko współwłaścicielem. Ojciec jest po udarze i leży w szpitalu....

Wyszukiwarka