Spadek po rodzicu

Witam, proszę o poradę/sugestię. Miesiąc temu zmarła moja matka, po kilkumiesięcznej walce z rakiem. Kilka dni przed śmiercią sporządziła testament, w którym ujęła swojego męża (nie jest to mój ojciec), córkę czyli moją siostrę i mnie. Mężowi zapisała połowę swojego mieszkania, samochód, część działki, siostrze połowę innego mieszkania, połowę oszczędności z konta bankowego (kwota nie była zapisana w testamencie), część działki a mnie połowę oszczędności z tego konta i część działki.
W ciągu czterech dni od sporządzenia testamentu do śmierci, jej mąż przelał z jej konta około 40 tysięcy na swoje konto z tytułami "zasilenie" i "podział na trzy"
Po śmierci moja siostra odkryła, że od momentu spisania testamentu do śmierci zniknęła część pieniędzy, która miała być dla nas.
Podczas wizyty na policji policjant stwierdził, że zgłaszanie zniknięcia tych 40 tysięcy nie ma sensu, bo miał wiele już takich spraw i skoro miał pełnomocnictwo, to powinniśmy się cieszyć, że wszystkiego nie przelał.
Moja siostra chce podważyć testament i walczyć o coś. Z tego co czytałem, to jeśli podważenie testamentu się uda, to potem jest on nieważny i wchodzą normalne reguły spadkowe, czyli po 1/3 na osobę i nie mniej niż 25% dla małżonka.
Także czy to ma sens? Moim zdaniem nie, bo wtedy mąż będzie również do dziedziczenia części z połowy mieszkania po dziadkach, którą obecnie przepisano mojej siostrze.
Tok myślenia mojej siostry jest taki, że moja matka nie wiedziała, że on wypłaca pieniądze z jej konta ( łącznie około 90 tysięcy) w czasie jej choroby i chyba jest przekonana, że można podważyć tylko część testamentu. Proszę o jakieś sugestie. Pozdrawiam
anonim cytuj
09-05-2023
Sprawa, którą poruszyłeś, jest skomplikowana i wymaga analizy szczegółów oraz konkretnej sytuacji prawnej, która mogła mieć miejsce.

Po pierwsze, musisz pamiętać, że w prawie cywilnym, zgodnie z art. 930 § 1 Kodeksu Cywilnego, spadkobierca, który nie znał o istnieniu testamentu lub o jego treści, a także o okolicznościach, które wywołują nieważność testamentu lub jego unieważnienie, może dochodzić swojego udziału w spadku, jak gdyby testament nie istniał.

Podważenie testamentu, jak wspomniałeś, może faktycznie spowodować, że całe dziedziczenie zostanie poddane normalnym regułom spadkowym, a mąż otrzyma co najmniej 1/4 spadku. W związku z tym, podważenie testamentu może prowadzić do nieoczekiwanych skutków.

Z drugiej strony, jeżeli twój ojczym przelał pieniądze z konta twojej matki na swoje własne konto bez jej wiedzy lub zgody, mogło dojść do naruszenia przepisów prawa karnego. Art. 286 § 1 Kodeksu Karnego mówi, że "kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia swoim lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd lub wyzyskania błędu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8".

Wydaje się, że kluczowym aspektem jest to, czy twoja matka była świadoma tych transakcji i czy je zatwierdziła. Jeśli nie, mogło dojść do oszustwa.

W przypadku tak skomplikowanej sprawy zawsze zalecam skonsultowanie się z profesjonalnym doradcą prawnym, który może pomóc przeanalizować wszystkie aspekty sprawy i zaproponować odpowiednie działania.
 
anonim cytuj
10-05-2023
Dodatkowymi aspektami, które mogą być istotne w kontekście tej sytuacji, są:

Zasada niedziałalności testamentu
Zgodnie z art. 951 Kodeksu cywilnego, testament nie może być zmieniony ani odwołany przez jednostronne oświadczenie woli spadkodawcy zawarte w umowie. Jest to zasada niedziałalności testamentu. To oznacza, że jeżeli matka nie była świadoma przepływu środków, testament nie mógłby zostać zmieniony poprzez działania męża.

Odpowiedzialność cywilna i karne męża
Jeżeli mąż bezprawnie dysponował środkami z konta matki, może ponosić odpowiedzialność cywilną za szkodę. Ponadto, jak wcześniej wspomniałem, mogą być tu też istotne przepisy prawa karnego.

Czas na złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności testamentu
Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego, roszczenie o stwierdzenie nieważności testamentu lub o jego unieważnienie przysługuje każdemu, kogo dotyczy nieważność, i nie ulega przedawnieniu. Ale z chwilą otwarcia spadku trzeba działać w określonym czasie.

Przesłanki nieważności testamentu
Zgodnie z art. 1004 Kodeksu cywilnego, testament jest nieważny, jeżeli spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych w chwili jego sporządzenia, jeżeli został sporządzony pod wpływem błędu, groźby lub podstępu, albo jeżeli spadkodawca nie wiedział, że dokument, który podpisuje, jest testamentem, albo co dokument ten zawiera.

Zasada zachowku
Jeżeli uważasz, że testament jest niekorzystny dla Ciebie jako spadkobiercy ustawowego, warto zastanowić się nad możliwością dochodzenia zachowku. Zachowek to instytucja prawna, która umożliwia najbliższym krewnym spadkodawcy - dzieciom, małżonkowi lub rodzicom - dochodzenie od spadkobiercy testamentowego części spadku, której byliby pewni, gdyby dziedziczyli z mocy ustawy.
 
anonim cytuj
10-05-2023

Odpowiedzialność cywilna męża może wynikać z naruszenia praw osobistych matki, takich jak prawo do swobody decydowania o swoim majątku. Jeżeli mąż bezprawnie dysponował środkami z konta matki, może być zobowiązany do naprawienia szkody na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego, który mówi, że "Kto wyrządził drugiemu szkodę z winy swojej, obowiązany jest do jej naprawienia". W takim przypadku, mógłby być zobowiązany do zwrotu środków, które bezprawnie przelał na swoje konto.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność karną, to może ona wynikać z art. 286 § 1 Kodeksu karnego, który stanowi, że "Kto, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając swego obowiązku, przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą albo pomimo wezwania zobowiązanego nie zwraca jej właścicielowi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5". W tym przypadku, jeżeli mąż przekroczył swoje uprawnienia wynikające z pełnomocnictwa i przywłaszczył sobie środki z konta matki, mógłby podlegać karze pozbawienia wolności.

Warto jednak zaznaczyć, że ocena, czy doszło do naruszenia praw cywilnych czy przestępstwa karnego, zależy od konkretnych okoliczności sprawy i powinna być dokonana przez prawnika lub sędziego. Ponadto, konieczne mogłoby być wykazanie, że mąż działał bezprawnie i z winy, a także że matka poniosła szkodę.
 
anonim cytuj
10-05-2023

Sugerowane Tematy

Jak pomoc osobie uzależnionej od narkotyków?
Mam znajomą uzależnioną od narkotyków. Tydzień temu wraz z jej rodzicami nakłoniliśmy ją na odwyk. Zgodziła się pod groźbą wyrzucenia z domu. Godzinę temu uciekła z odwyku. Dodam, że odwyk był prywatny. Przez kilka dni cieszyła się ze tam jest i chciała przejść kilkumiesięczne leczenie, od 2 dni twierdziła ze już chce wracać do domu i jest już zdrowa. Wczoraj zablokowała kontakt ze mną i z rodzicami. Moje pytanie brzmi, czy w obecnej sytuacji, mo...
Jak odzyskać pożyczone pieniądze?
Witam. Mam pytanie jak odzyskać dług. Otóż Rok temu moja partnerka pożyczyła ode mnie pewną kwotę pieniędzy. Krótko po tym rozstaliśmy się, a ona dała mi na piśmie oświadczenie, że będzie oddawała dług w ratach. Niestety przestała oddawać, zmieniła numer telefonu i nie wiem nawet gdzie teraz mieszka. W jaki sposób mogę odzyskać swoje pieniądze? Nie wiem jak się do tego zabrać. Jedyne co mam to odręcznie napisane oświadczenie z numerem dowodu i nu...
Rozwód a mieszkanie męża.
Przed ślubem mąż odziedziczył mieszkanie, w którym potem mieszkaliśmy przesz 3 lata. Już po ślubie, zanim minęło 5 lat, postanowiliśmy to mieszkanie sprzedać i kupić większe. Mąż jako właściciel dopełnił wszystkich formalności, kupił za te pieniądze większe mieszkanie, też jako jedyny właściciel bo tak mówi prawo skarbowe. Kredyt na remont nowego mieszkania wzięliśmy razem. Teraz chcemy wziąć rozwód i powstało pytanie: czy należy mi się połowa za...
Przebywam na urlopie wypoczynkowym. Czy po wystawieniu L4 urlop się przerwie?
Przebywam na urlopie wypoczynkowym do połowy września po urlopie macierzyńskim. Aktualnie jestem chora i wybieram się do lekarza. Czy gdy lekarz wystawi mi zwolnienie L4 to mój urlop się przerwie? I co dalej? Czy automatycznie się przedłuży czy po zwolnieniu będę musiała wrócić do pracy?...

Wyszukiwarka