Zwolnienie lekarskie

Jestem po okresie wypowiedzenia umowy o pracę i aktualnie przebywam na L4 od neurologa, właśnie dowiedziałam się, że spodziewam się dziecka, czy mogę teraz zmienić L4 od neurologa na ginekologa? Czy jest jakiekolwiek prawo, przepisy, abym po ustaniu zatrudnienia przebywała na l4 w takiej sytuacji? Proszę o pomoc, z góry dziękuję.
anonim cytuj
07-05-2023
Pracownik, który zachorował podczas okresu wypowiedzenia umowy o pracę, ma prawo do otrzymania zasiłku chorobowego aż do dnia wyzdrowienia, niezależnie od tego, czy okres wypowiedzenia już upłynął. To prawo jest zagwarantowane przez art. 53 § 1 Kodeksu pracy, który mówi, że okres wypowiedzenia jest przedłużany o czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, która rozpoczęła się w okresie wypowiedzenia.

Co więcej, jeżeli kobieta jest w ciąży i zachoruje, nawet po zakończeniu okresu wypowiedzenia, nadal ma prawo do otrzymania świadczeń z tytułu choroby. Jest to zgodne z art. 180 § 1 Kodeksu pracy, który mówi, że "pracownica w ciąży korzysta z ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę".

W odniesieniu do Twojego pytania o możliwość zmiany L4 z neurologa na ginekologa - nie ma przepisów, które by na to uniemożliwiały. W praktyce, jeżeli Twoje obecne problemy zdrowotne są związane z ciążą, ginekolog jest odpowiednim specjalistą do wystawienia zwolnienia lekarskiego. Pamiętaj jednak, że decyzja o wystawieniu L4 zawsze zależy od oceny lekarza.

Proszę skonsultować się z lekarzem i/ lub doradcą prawnym, aby uzyskać poradę dostosowaną do Twojej konkretnej sytuacji.
 
anonim cytuj
10-05-2023
Istnieje kilka dodatkowych aspektów, które warto rozważyć:

Jeżeli po zakończeniu umowy o pracę i zakończeniu zwolnienia lekarskiego nie znajdziesz nowego zatrudnienia, możesz być uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych. Warunki otrzymania tego zasiłku są regulowane przez Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pamiętaj, że po zakończeniu zatrudnienia musisz upewnić się, że jesteś nadal ubezpieczona. Jeśli nie jesteś zatrudniona ani nie pobierasz zasiłku dla bezrobotnych, możesz być zobowiązana do samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Pamiętaj, że jako pracownica w ciąży jesteś chroniona przed niektórymi formami dyskryminacji na podstawie ciąży. W szczególności, pracodawcy nie mogą Cię zwolnić ani nie mogą zmniejszyć Twojego wynagrodzenia tylko dlatego, że jesteś w ciąży.

Jeśli zostaniesz zwolniona z pracy, nadal możesz być uprawniona do zasiłku macierzyńskiego, pod warunkiem, że spełniasz określone warunki. Przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego są zawarte w Ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 
anonim cytuj
10-05-2023
Zasiłek macierzyński jest świadczeniem pieniężnym, do którego mają prawo kobiety, które urodziły dziecko. Zasady jego przyznawania regulowane są przez Ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi 100% podstawy wymiaru tego świadczenia. Podstawa ta jest obliczana na podstawie zarobków z ostatnich 12 miesięcy przed porodem. Świadczenie jest wypłacane przez okres 20 tygodni po porodzie w przypadku urodzenia jednego dziecka, a dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka lub w innych szczególnych okolicznościach.

Zasiłek macierzyński przysługuje również w przypadku adopcji dziecka. W takim przypadku zasiłek jest wypłacany od dnia następnego po dniu przekazania dziecka do adopcji.

Aby skorzystać z zasiłku macierzyńskiego, musisz spełniać pewne warunki. Musisz być ubezpieczona na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia, działalności gospodarczej lub innej podstawie wymienionej w ustawie. Musisz również zgłosić urodzenie dziecka do ZUSu i dostarczyć odpowiednie dokumenty, takie jak zaświadczenie lekarskie o urodzeniu dziecka.

Jeżeli straciłaś pracę w trakcie ciąży, ale przed rozwiązaniem byłaś zatrudniona i opłacałaś składki na ubezpieczenie społeczne, masz prawo do zasiłku macierzyńskiego. Istotne jest, aby pamiętać, że prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje także kobietom, które są bezrobotne i zarejestrowane w urzędzie pracy.

Wszystko to jest jednak ogólnym opisem prawa i może nie obejmować wszystkich szczegółów lub specjalnych przypadków. W związku z tym, jeżeli jesteś w ciąży i straciłaś pracę, powinnaś skonsultować się z doradcą prawnym lub bezpośrednio z ZUS, aby dowiedzieć się, jakie są Twoje prawa i obowiązki.
 
anonim cytuj
10-05-2023

Sugerowane Tematy

Wyłudzenie już raz opłaconych alimentów.
Od wielu lat regularnie i zawsze w terminie przelewam alimenty na rzecz córki w uzgodnionej wspólnie przed sądem formie oraz w pełnej ustalonej przez sąd wysokości. Tuż przed osiągnięciem przez córkę pełnoletności, jej matka zaczęła grozić mi komornikiem, żądając ode mnie powtórnego przekazania jej pieniędzy, które zostały przeze mnie w pełnej wymaganej kwocie z tytułu alimentów już wcześniej przelane. Pomimo moich wyjaśnień oraz przedstawionych...
Alimenty na dorosłe dziecko.
Witam, moje pytanie dotyczy alimentów na dorosłe dziecko. Dorosły syn składa wniosek o alimenty od rodziców. Sąd I instancji zasądził alimenty obojgu rodzicom w kwocie po 400 zł z wyrównaniem od momentu złożenia pozwu przez dorosłe dziecko. Syn uczy rozpoczął naukę w prywatnej placówce i w momencie składania wniosku do sądu mieszkał u dziadków nie dokładał się do opłat. po wyroku syn odwołał się do Sądu II instancji i w międzyczasie zamieszkał na...
Dzień wolny za pracę w święto.
Praca w systemie RÓWNOWAŻNYM ,okres rozliczeniowy 3 miesięczny (praca zmianowa) Hipotetycznie przyjmijmy sytuację: Ten tydzień pracy rozpoczęty w niedzielę 13 sierpnia zmiana nocna 22-6 poniedziałek 14 sierpnia - oddany dzień wolny za pracę w niedzielę 13 sierp. wtorek 15 sierpień - święto- praca rozpoczynana o 22 -6. Czy za pracę rozpoczynaną w to święto pracodawca musi oddać dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego ?...
Tajemnica korespondencji.
Witajcie, jestem obecnie w trakcie rozprawy rozwodowej z orzeczeniem winy obu stron. Jako jedne z dowodów moja żona przedstawiła moje zdjęcia z obecną partnerką (całkowicie cenzuralne ), które pozyskała bez mojej wiedzy z karty w moim telefonie komórkowym oraz pisma z banku i instytucji finansowych dotyczące moich prywatnych wydatków. Pisma (również listy polecone) otworzyła bez mojej wiedzy i zgody, nie przekazała mi nawet informacji, że one zo...

Wyszukiwarka