spółka zoo ma długi

Dzień dobry,
Istnieje spółka zoo. Spółka zoo ma długi, spowodowane głównie trudną sytuacją przez pandemie. Czy członkowie zarządu, wspólnicy mogą odpowiadać w uzasadnionych przypadkach swoimi długami do wysokości pełnego długu względem wszystkich wierzycieli czy do wysokości wkładu jaki włożył w ramach swoich udziałów? Z góry dziękuje za wszelkie informacje.

odpowiedzi:

Zgodnie z art. 299 § 1 KSH, członek zarządu sp. z o.o. odpowiada za zobowiązania spółki, w momencie w którym egzekucja przeciwko spółce okazuje się bezskuteczna.
Członek Zarządu może oczywiście uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jeżeli wykaże, że odpowiednio wcześnie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 299 § 2 KSH).
Wspólnik nie odpowiada swoim prywatnym majątkiem za długi spółki z o.o.
W sytuacji, gdy wspólnik zasiada jednocześnie w zarządzie spółki, wówczas będzie ponosił odpowiedzialność za długi spółki (zgodnie z ogólną zasadą, że zarząd odpowiada za długi spółki w razie bezskuteczności egzekucji). Odpowiedzialność z tytułu zasiadania w zarządzie niejako “wyprzedza” brak odpowiedzialności wspólnika. Taki wspólnik nie uchroni się przed wierzycielami.
dziękuje. Czy wspólnik zasiadający w zarządzie odpowiada za wszelkie długi do ich pełnej wysokości czy może do wysokości wkładu jakie wniósł do spółki w ramach swoich udziałów?
wspólnik zasiadający w zarządzie odpowiada jako członek zarządu zatem odpowiada całym swoim majątkiem.

skomentuj