samowola budowlana

Dzień dobry
Mam działkę budowlaną i na jej granicy stoi dom sąsiada. Nie interesowałem się tą działką, ale zastanawiam się nad budową na niej domu. Okazało się, że na przełomie kilku lat sąsiad zrobił sobie okna w domu od strony mojej działki. Jestem przed rozmową z sąsiadem i myślę, że najrozsądniejszym rozwiązanie będzie odsprzedanie sąsiadowi odcinka działki, żeby wszystko było zgodnie z prawem budowlanym. Chciałbym się jednak dowiedzieć co mogę zrobić w sytuacji kiedy sąsiad nie zgodzi się na moje warunki.
Czy powinienem zgłosić jego samowolę do nadzoru budowlanego? Czy nadzór zmusi go do zamontowania okien?

odpowiedzi:

Prosze porozmawiać z sąsiadem i w rzeczowy sposób opisać sytuację. Czy miał pozwolenie na wybicie okien. Ze jest to niezgodne itd. Zaproponować mu odsprzedanie swojej części i oznajmić ze jeżeli Pan sprzeda swoją część komuś innemu na pewno nowy właściciel zainteresuje się ta sprawa. Nie chodzi mi o straszenie ale wytłumaczenie całej sytuacji. Z doświadczenia wiem że nieraz spory wynikają z niewiedzy.
Życzę miłej sąsiedzkiej rozmowy
Dom i niezabudowana działka
Odległość projektowanego domu od granicy z niezabudowaną działką nie może być mniejsza niż 4 m dla domu murowanego z oknami w ścianie zwróconej ku granicy, 3 m dla domu murowanego bez okien w tej ścianie, a 6 m – dla domu drewnianego (bez względu na okna czy drzwi).
Minimalne odległości budynku od granicy działki reguluje § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Według zapisów, dom na działce budowlanej może być posadowiony w odległości nie mniejszej od granicy działki, niż 4 metry w przypadku domu zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę granicy (dotyczy to również okien dachowych) lub 3 metry – w przypadku domu zwróconego do granicy ścianą bez okien i drzwi.
Istnieje możliwość usytuowania domu nieco bliżej granicy – w odległości 1,5 metra lub bezpośrednio przy granicy, o ile MPZP dopuszcza taką możliwość. Wówczas ściana znajdująca się w takiej odległości od granicy nie może mieć okien oraz drzwi. Jeśli działka nie jest objęta MPZP, warunki umożliwiające tak bliskie usytuowanie domu względem granicy powinny być zawarte w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

skomentuj