zasiłek dla bezrobotnych

Witam, w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło ze strony pracownika (przeprowadzka do innego miasta oddalonego o 300km), to czy istnieje możliwość uzyskania natychmiastowo zasiłku dla bezrobotnych po rejestracji jako osoba bezrobotna? Przeczytałam, że gdyby to było porozumienie stron i na świadectwie pracy byłaby wzmianka o przeprowadzce to zasiłek by przysługiwał. A jak jest w przypadku wypowiedzenia ze strony pracownika?

odpowiedzi:

Zasiłek z urzędu pracy przysługuje osobie, która w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy przepracowała 365 dni z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, ważne. W przypadku zwolenienia się przez pracownika zasiłek przysługuje po 3msc i tylko na 3msc
Ale proszę wziąć pod uwagę powód przeprowadzki, który można udokumentować poprzez chociażby meldunek i zaświadczenie o pracy w dwóch różnych miastach w innych częściach Polski. Czytałam że taki powód jest wyjątkiem kiedy nie trzeba przechodzic okresu karencji dotyczącego oczekiwania na prawo do zasiłku
jezeli umowa byłaby rozwiazana za porozumieniem stron i jako powód byłaba podana konieczność przeprowadzki to tak. Jesli jest to wypowiedzenie jednostronne to tutaj przeprowadzka nie ma żadnego znaczenia

skomentuj