nazwisko dziecka ze związku nieformalnego

Witam. Pytaniem odnośnie nazwiska dziecka ze związku nieformalnego. Rodzice nie mogą dojść do porozumienia czyje nazwisko ma mieć dziecko po urodzeniu- więc będzie miało długie dwuczłonowe. Kiedy matka może administracyjne zmienić na swoje nazwisko i czy argument identyfikacji z matką przez pozostanie przy niej dziecka wystarczy?

odpowiedzi:

Art. 4 [Powody zmiany] Ustawa o zmianie imienia i nazwiska
1. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
1)imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
2)na imię lub nazwisko używane;
3)na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
4)na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
I dalej: Art. 8 [Objęcie zmianą nazwiska dzieci]
1. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.
2. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.
3. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.
Zmianę administracyjna nazwiska dziecku można zmienić jedynie za zgodą drugiego rodzica albo za zgodą sądu rodzinnego w razie gdy rodzice nie mogą się dogadać. Albo gdy ojciec ma odebrane prawa rodzicielskie

skomentuj