Uchwalenie: Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe
Wejscie w życie: 1 lipca 1936
Ostatnia Zmiana: brak
Prawo czekowe