pismo do sądu

Dzień dobry. Czy odpowiedź na pismo z sądu (w powództwie cywilnym w sprawie wezwania do wyjaśnienia okoliczności faktycznych) musi być według określonego wzoru czy może to być "zwykły" list oficjalny zawierający te wyjaśnienia?

odpowiedzi:

Musi spełniać wymogi określone w art. 126 kpc - co do tego wszystkiego szczegółowo jest mowa w pouczeniu, doręczonym przez sąd wraz z pozwem. Jeżeli to Pani/Pan jest powódką, to zalecam lekturę tego pouczenia (jest dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości) - zasady dot. pism procesowych dotyczą obu stron.

skomentuj