termin odwołania wypowiedzenia

Składając oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony nie wiedziałam, że jestem w ciąży. Czy termin odwołania wypowiedzenia 7 dni jest nieprzekraczalny? Czy da się go "obejść"? Myślę tu o odwołaniu od oświadczenia i przywrócenie na dotychczasowe stanowisko pracy.

odpowiedzi:

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy.
Co ważne ochrona przed zwolnieniem rozciąga się także na okres wypowiedzenia. Wynikający z Kodeksu pracy zakaz rozwiązania umowy o pracę z ciężarną obowiązuje również w sytuacji, gdy kobieta zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia.
W przypadku gdy pracownica poinformowała pracodawcę o swojej ciąży w okresie wypowiedzenia, jest on zobowiązany do wycofania wypowiedzenia umowy o pracę zawartej i przywrócenia pracownicy do pracy na zajmowanym stanowisku. Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę w momencie, gdy ten dowiedział się o ciąży pracownicy, staje się bezskuteczne.
Jeżeli wypowiedzenie złożyła ciężarna, to ona powinna je wycofać. Pracodawca - w przypadku, gdy kobieta, która złożyła wypowiedzenie i zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia - powinien przywrócić ją do pracy na zajmowanym dotychczas stanowisku.
Pracownica, która po złożeniu wypowiedzenia, na okresie wypowiedzenia dowiedziała się, że jest w ciąży, aby cofnąć oświadczenie woli, powinna złożyć wniosek do pracodawcy, powołując się na działanie pod wpływem błędu.
Prawo do uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może być realizowane w okresie roku od wykrycia błędu. W omawianym przypadku jednak Sąd Najwyższy wskazał, iż uchylenie się od skutków złożonego przez kobietę w ciąży oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę winno nastąpić w terminie przewidzianym do zgłoszenia gotowości podjęcia pracy po przywróceniu do pracy liczonego od chwili wykrycia błędu, czyli w ciągu siedmiu dni od chwili dowiedzenia się przez kobietę, iż jest w ciąży.

skomentuj