Odroczenie-

Czy okres ten zostanie uwzględniony nie e mogę wysłać poczty że na stan zagrożenia

skomentuj