Uchwalenie: Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
Wejscie w życie: 1 stycznia 2012
Ostatnia Zmiana: 4 maja 2019
Ustawa o kontroli w administracji rządowej