Art. 79. 1. Jeżeli osoba fizyczna zamierza nabyć wewnątrzwspólnotowo, nie
w celach prowadzonej działalności gospodarczej, wyroby akcyzowe wymienione
w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru
akcyzy, w tym wyroby opodatkowane zerową stawką akcyzy, i wyroby te mają być jej
dostarczane na terytorium kraju, to takie nabycie może być dokonane wyłącznie za
pośrednictwem przedstawiciela podatkowego. W sytuacji tej przyjmuje się, że nabycia
wewnątrzwspólnotowego nie dokonuje ta osoba fizyczna lecz przedstawiciel podatkowy.
2. Przedstawiciela podatkowego na terytorium kraju wyznacza sprzedawca.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 79

Poprzedni

Art. 78. 1. W przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywan...

Nastepny

Art. 80. 1. Przedstawicielem podatkowym może być wyłącznie podmiot, spełniający łącznie warunki, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2–6, któremu właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydał zezwoleni...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka