Art. 53. 1. (uchylony)
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. (uchylony)
4a. (uchylony)
4b. (uchylony)
5. (uchylony)
6. (uchylony)
7. (uchylony)
8. (uchylony)

Ustawa o podatku akcyzowym art. 53

Poprzedni

Art. 52. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w przypadku gdy: 1) podmiot występujący z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie składu ...

Nastepny

Art. 54. 1. Zezwolenie na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3, zwane dalej „zezwole...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka