Art. 51. 1. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany umieszczać
w e-AD albo w dokumencie zastępującym e-AD numer akcyzowy składu
podatkowego, z którego są wyprowadzane wyroby akcyzowe.
2. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany wykazywać
w deklaracji podatkowej wszystkie numery akcyzowe składów podatkowych, których
deklaracja ta dotyczy.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 51

Poprzedni

Art. 50. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, wydając zezwolenie na prowadzenie pierwszego składu podatkowego, nadaje podmiotowi odrębną decyzją numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatk...

Nastepny

Art. 52. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w przypadku gdy: 1) podmiot występujący z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie składu ...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka