[Dopuszczenie dowodu]

Art. 299.Jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich braku
pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd dla wyjaśnienia
tych faktów może dopuścić dowód z przesłuchania stron.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 299

Poprzedni

Art. 298. Oględziny osoby mogą odbyć się tylko za jej zgodą.

Nastepny

Art. 300. § 1. Za osobę prawną sąd przesłuchuje osoby wchodzące w skład organu uprawnionego do jej reprezentowania, przy czym sąd decyduje, czy przesłuchać wszystkie te osoby, czy też tylko niektóre...

Komentarze

Wyszukiwarka