Art. 160. 1. Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz
dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wydane na
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 168, i dotyczące norm
dopuszczalnych ubytków oraz dopuszczalnych norm zużycia ustalanych również na podstawie ustawy, pozostają w mocy nie dłużej niż do czasu wydania decyzji na podstawie ustawy.
2. Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz dopuszczalne normy
zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wydane na podstawie art. 5 ust. 3
ustawy, o której mowa w art. 168, i dotyczące norm dopuszczalnych ubytków oraz
dopuszczalnych norm zużycia, które nie są ustalane na podstawie ustawy, tracą moc
z dniem wejścia w życie ustawy.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 160

Poprzedni

Art. 159. 1. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, który w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy złożył właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzen...

Nastepny

Art. 161. Podmiot uzyskujący jako produkt uboczny niewielką ilość wyrobów energetycznych, o której mowa w art. 87 ust. 2, jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy do pisemneg...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka