Art. 159. 1. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, który w terminie miesiąca
od dnia wejścia w życie ustawy złożył właściwemu naczelnikowi urzędu celnego
wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia, może, po złożeniu wniosku, bez tego
zezwolenia wyprowadzać jako podatnik wyroby akcyzowe z cudzego składu
podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, nie dłużej jednak niż przez
okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2. Podmiot, który w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy złożył
właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wniosek, o którym mowa w art. 56 ust. 1
i 2, oraz zabezpieczenie akcyzowe, może, po złożeniu wniosku, bez zezwolenia,
o którym mowa w art. 56 ust. 1, prowadzić działalność jako podmiot pośredniczący,
nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 159

Poprzedni

Art. 158. Postępowania w sprawach zwrotu akcyzy należnego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 168, i niedokonanego przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzone są na podstawie przep...

Nastepny

Art. 160. 1. Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 168, ...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka