Art. 12. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, gdy czyn zabroniony
stanowiący podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego nie przyniósł temu
podmiotowi korzyści, sąd może odstąpić od orzeczenia kary pieniężnej, poprzestając
na orzeczeniu przepadku, zakazu lub podania wyroku do publicznej wiadomości,
z zastrzeżeniem przepisów art. 8 ust. 2 i art. 11.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary art. 12

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Wejscie w życie 28 listopada 2003
  • Ost. zmiana ustawy 1 sierpnia 2019
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 23 11 2020
Komentarze
Wyszukiwarka