Art. 13. Jeżeli przed upływem 5 lat od orzeczenia kary pieniężnej zostanie
ponownie popełniony czyn zabroniony stanowiący podstawę odpowiedzialności
podmiotu zbiorowego, wobec tego podmiotu można orzec karę pieniężną w wysokości
do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary art. 13

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Wejscie w życie 28 listopada 2003
  • Ost. zmiana ustawy 1 sierpnia 2019
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 23 11 2020
Komentarze
Wyszukiwarka