Art. 11. 1. Orzekając karę pieniężną lub przepadek, sąd uwzględnia prawomocne
orzeczenie o nałożeniu na podmiot zbiorowy odpowiedzialności posiłkowej za karę
grzywny lub ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów orzeczone
wobec osoby fizycznej, o której mowa w art. 3, za przestępstwo skarbowe.
2. Orzekając przepadek korzyści majątkowej lub jej równowartości, sąd
uwzględnia prawomocne orzeczenie wydane na podstawie art. 24 § 5 Kodeksu
karnego skarbowego, nakładające na podmiot zbiorowy obowiązek zwrotu korzyści
majątkowej osiągniętej w wyniku przestępstwa osoby fizycznej, o której mowa
w art. 3.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary art. 11

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Wejscie w życie 28 listopada 2003
  • Ost. zmiana ustawy 1 sierpnia 2019
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 23 11 2020
Komentarze
Wyszukiwarka