Art. 10. Orzekając karę pieniężną, zakazy lub podanie wyroku do publicznej
wiadomości, sąd uwzględnia w szczególności wagę nieprawidłowości w wyborze lub
nadzorze, o których mowa w art. 5, rozmiary korzyści uzyskanej lub możliwej do
uzyskania przez podmiot zbiorowy, jego sytuację majątkową, społeczne następstwa
ukarania oraz wpływ ukarania na dalsze funkcjonowanie podmiotu zbiorowego.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary art. 10

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • Wejscie w życie 28 listopada 2003
  • Ost. zmiana ustawy 1 sierpnia 2019
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 23 11 2020
Komentarze
Wyszukiwarka