Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem

Witam mam pytanie. Pracuje w firmie np. KFC w Bochni już 1,5 roku na umowie o pracę. Tydzień temu pracodawca chce rozwiązać umowę za wypowiedzeniem bez ujawniania czy przyczyny. Okres trwania umowy miesiąc czasu czyli do końca Maja. Podpisałem bo atmosfera mi już nie odpowiada jestem załamany. Ale mam do was jedno pytanie czy po rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem przez pracodawcę, jest możliwość żebym mógł wrócić pracować ale już na innym obiekcie KFC np w Krakowie od czerwca na nowej umowie? Czy po prostu mam całkowita blokadę pracy już w firmie KFC bez możliwości powrotu obojętnie jakiego miejsca. Proszę o odpowiedź dziękuję i pozdrawiam
anonim cytuj
03-05-2023
Witam. nie ma przepisu, który uniemożliwiałby Ci powrót do pracy w tej samej firmie po rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę.

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, przepisy określają jedynie minimalne okresy wypowiedzenia, które są związane z długością zatrudnienia u tego samego pracodawcy (kodeks pracy, art. 36). W Twoim przypadku, pracując 1,5 roku, minimalny okres wypowiedzenia wynosiłby 2 tygodnie.

Jeśli chodzi o możliwość powrotu do pracy w innej lokalizacji tej samej firmy, czyli KFC, nie ma żadnych przeszkód prawnych. Decyzja o zatrudnieniu pracownika zależy od konkretnej jednostki KFC, która prowadzi rekrutację. Zgodnie z prawem pracy (kodeks pracy, art. 22¹), każdy pracownik ma równe szanse na zatrudnienie, awansowanie i korzystanie z innych świadczeń wynikających z pracy, niezależnie od wcześniejszych doświadczeń czy okoliczności rozwiązania umowy o pracę.

W związku z tym, jeśli będziesz zainteresowany powrotem do pracy w KFC, np. w Krakowie, możesz ubiegać się o zatrudnienie na nowej umowie o pracę, a decyzję podejmie potencjalny pracodawca. Oczywiście, warto wziąć pod uwagę, że przy ocenie kandydata pracodawca może zwrócić uwagę na okoliczności rozwiązania poprzedniej umowy o pracę, ale nie ma przepisów uniemożliwiających zatrudnienie na nowej umowie.
+1  
anonim cytuj
04-05-2023
Warto znać jeszcze kilka innych kwestii związanych z wypowiedzeniem umowy o pracę i ewentualnym powrotem do pracy w tej samej firmie:

Odszkodowanie za bezpodstawne wypowiedzenie umowy: Jeśli uważasz, że wypowiedzenie umowy o pracę było bezpodstawne lub niezgodne z przepisami prawa pracy, możesz dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W przypadku stwierdzenia bezpodstawności wypowiedzenia umowy, sąd może zasądzić odszkodowanie (kodeks pracy, art. 45).

Świadectwo pracy: Po zakończeniu stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wydać Ci świadectwo pracy (kodeks pracy, art. 97). Dokument ten może być potrzebny podczas poszukiwania nowego zatrudnienia, gdyż zawiera informacje na temat Twojego stażu pracy, stanowiska, wynagrodzenia oraz okoliczności rozwiązania umowy o pracę.

Zasiłek dla bezrobotnych: W przypadku utraty pracy możesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, jeżeli spełniasz określone warunki (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Warto zgłosić się do urzędu pracy w celu uzyskania informacji na ten temat.

Referencje od poprzedniego pracodawcy: Jeśli uważasz, że Twoje doświadczenie zawodowe u poprzedniego pracodawcy może być pomocne przy poszukiwaniu nowego zatrudnienia, możesz poprosić o napisanie referencji. Choć nie ma obowiązku wystawiania takiego dokumentu, może on być wartościowym dodatkiem do Twojego CV.

Zachowanie roszczeń z tytułu pracy: Po rozwiązaniu umowy o pracę warto sprawdzić, czy nie masz żadnych niewykorzystanych roszczeń (np. wynagrodzenie, urlop), które przysługują Ci na mocy przepisów prawa pracy (kodeks pracy, art. 87-92). W przypadku, gdyby nie zostały one spełnione przez pracodawcę, masz prawo dochodzić ich w odpowiednim terminie.
+1  
anonim cytuj
04-05-2023
Dziękuję za wyjaśnienie. A możesz mi wyjaśnić jeszcze też co oznacza Rozwiązanie umowy o prace Za wypowiedzeniem. Pracodawca nie jest zobowiązany do wskazywania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Czyli rozumiem że to nie jest dyscyplinarka czy coś? A w czasie wypowiedzenia mimo zostało jeszcze 3 tygodnie to w tym czasie mogę już pracować na innym obiekcie już na umowie o pracę?
 
anonim cytuj
04-05-2023
Oraz na świadectwie o pracy co może zawierać w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem? Wcześniej pracowałem wyłącznie na zleceniu.
 
anonim cytuj
04-05-2023
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, to rozwiązanie umowy przez jedną ze stron (pracodawcę lub pracownika), które wymaga określenia odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Przepisy kodeksu pracy (art. 30, 31, 33 i 36) określają minimalne okresy wypowiedzenia, które są związane z długością zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę nie jest tożsame z rozwiązaniem umowy o pracę dyscyplinarnie (które wymaga poważnego naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych).

Jeśli chodzi o możliwość podjęcia nowej pracy w trakcie trwania okresu wypowiedzenia, kodeks pracy nie wyklucza takiej możliwości. Możesz zatem podjąć nową pracę na innym stanowisku, pod warunkiem że jest to zgodne z wymogami dotyczącymi czasu pracy i odpoczynku.

Zgodnie z art. 97 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany wydać Ci świadectwo pracy po zakończeniu stosunku pracy. Powinno ono zawierać następujące informacje:

Imię i nazwisko pracownika
Data nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
Rodzaj pracy (stanowisko)
Wykonywane czynności
Wielkość wynagrodzenia z tytułu pracy
Okresy zatrudnienia, które podlegają zaliczeniu do stażu służbowego lub pracy
Przyczynę rozwiązania stosunku pracy - jeśli umowa o pracę została rozwiązana za wypowiedzeniem, w świadectwie pracy powinna znaleźć się informacja "rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem".
Jeżeli pracodawca nie poda przyczyny rozwiązania umowy o pracę w świadectwie pracy, jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron. W przypadku, gdy umowa została rozwiązana bez podania przyczyny, w świadectwie pracy powinna znaleźć się informacja "rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem bez podania przyczyny". Taka informacja nie powinna wpłynąć negatywnie na Twoje szanse na zatrudnienie w przyszłości.

Pracodawca nie ma obowiązku podawania przyczyny rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, chyba że jest to wymagane przepisami szczególnymi.
 
anonim cytuj
25-07-2023

Sugerowane Tematy

Nieruchomość (brak testamentu, postępowania spadkowego)
Witam potrzebuje porady sprawa wygląda tak mamy dom który stoi pusty nikt z nas nie mieszka tam tata zmarł 9 lat temu. Mama po śmierci taty nie zrobiła rozpisu ani nic bo po tacie każdemu z nas się jakaś tam część należy. Teraz chcemy to sprzedać i pytanie teraz takie czy jeśli dom stoi na mamę (po śmierci taty) byli małżeństwem nie mieli rozdzielności, czy możemy u notariusza spisać się nowemu właścicielowi czy sądownie to trzeba? Szczerze nie...
Zamiana pracy społecznej.
Witam Czy jak dostanę karę ograniczenia wolności to będę mógł ja zamienić na pozbawienie wolności w zawieszeniu? (Nigdy nie byłem karany)...
Wezwanie w charakterze świadka.
Witam, dostałem wezwanie do stawiennictwa w charakterze strony - sprawa cywilna, postępowanie uproszczone. Czy moja obecność na nim jest obowiązkowa ? Bo kancelaria przekazała mi informację, że nie muszę pojawiać się na rozprawie, ale mam jednak wątpliwości....
Płatny urlop wypoczynkowy.
Czy pracownikowi który nie przepracował pełnego roku w firmie należy się płatny urlop wypoczynkowy? ...

Wyszukiwarka