Czy na czas remontu i prac ekipy remontowej można zainstalować w mieszkaniu monitoring?

Czy na czas remontu i prac ekipy remontowej można zainstalować w mieszkaniu monitoring? Jak to wygląda jeśli chodzi o RODO, czy ekipa musi coś podpisywać, lub być o czymś poinformowana? Czy ekipa może odmówić pracy jeśli jest monitoring mieszkania?
anonim cytuj
23-11-2022
W jakim dokładnie celu będą przetwarzane nagrania z monitoringu i przez kogo?
 
anonim cytuj
23-11-2022
Przez właścicieli mieszkania, w celu sprawdzenia czy robotnicy nic nie niszczą ani nie kradną
 
anonim cytuj
26-11-2022
Właściciel mieszkania z wykonawcami podpisał umowę i sam jest osobą fizyczną?
 
anonim cytuj
26-11-2022
Jeśli właściciel mieszkania jest osobą fizyczną, podpisał umowę z firmą wykonująca zadania to musi pracowników poinformować o nagrywaniu i przetwarzaniu ich danych, tylko w celach ewentualnej obrony roszczeń jeśli dokonają nadużyć. Nie wolno ich nagrywać w sytuacjach intymnych, np WC. Nie można nagrywać dźwięku a same nagrania powinny być na bieżąco usuwane. Dostęp do nagrań też powinna mieć jak najmniejszą ilość osób. Niezgodne z prawem będzie upublicznienie nagrań. Można je wykorzystać tylko i wyłącznie do tej obrony roszczeń czyli ewentualnie jako materiał dowodowy jeśli coś się stanie. Uczestnicy muszą mieć możliwość wglądu do nagrania i wiedzieć kto dokładnie je przetwarza. Warto to mieć w umowie z firmą. Osoby nagrywane mogą złożyć skargę do UODO.
 
anonim cytuj
26-11-2022
Jeśli właściciel mieszkania zatrudnia pracowników do remontu na podstawie uop i sam reprezentuje firmę, to już wtedy jest więcej obostrzeń dotyczących przetwarzania wizerunku.
 
anonim cytuj
29-11-2022
Pracownicy zawsze mogą odmówić wykonania zadania. Warto zawsze pogadać wcześniej z właścicielem firmy, aby wytłumaczyć swoją motywację i cel nagrywania. Dobrze jest przygotować na piśmie zasady nagrywania. Zawsze wszystko dobrze mieć na piśmie. Muszą mieć pewność, że właściciel mieszkania nie upubliczni nagrań i nie będzie łamał prawa w żaden sposób. Jeśli nie mają nic do ukrycia to nie powinno się bać kontroli swojej pracy.
 
anonim cytuj
29-11-2022
Czy na czas remontu i prac ekipy remontowej można zainstalować w mieszkaniu monitoring? Jak to wygląda jeśli chodzi o RODO, czy ekipa musi coś podpisywać, lub być o czymś poinformowana? Czy ekipa może odmówić pracy jeśli jest monitoring mieszkania?


Pozwólcie mi wyjaśnić kwestie prawne związane z instalacją monitoringu w mieszkaniu w kontekście remontu:

Przez właścicieli mieszkania, w celu sprawdzenia czy robotnicy nic nie niszczą ani nie kradną


Ochrona swojego mienia jest uzasadnionym celem, ale należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pracowników ekipy remontowej:

Informowanie o monitoringu: Właściciel mieszkania jest zobowiązany poinformować pracowników o fakcie monitorowania oraz celu, w jakim są przetwarzane ich dane. Informacja ta powinna być jasna i zrozumiała.

Cel przetwarzania: Jak wspomniano, celem jest ochrona mienia przed ewentualnymi uszkodzeniami lub kradzieżą. Właściciel powinien gromadzić i przechowywać nagrania jedynie w tym celu. Nagrania nie mogą być wykorzystywane w żaden inny sposób.

Ochrona prywatności: Nie można umieszczać kamer w miejscach, gdzie pracownicy mogą oczekiwać prywatności, takich jak łazienki.

Dźwięk: Zgodnie z polskim prawem, nie można nagrywać dźwięku bez zgody osób nagrywanych.

Właściciel mieszkania z wykonawcami podpisał umowę i sam jest osobą fizyczną?


Jeśli właściciel jest osobą fizyczną i podpisał umowę z firmą, powinien poinformować pracowników o monitoringu oraz warunkach przetwarzania ich danych. Jednakże, jeśli reprezentuje firmę, sytuacja jest bardziej skomplikowana i podlega większej liczbie obostrzeń.

Osoby nagrywane mogą złożyć skargę do UODO.


Zgadza się. Jeśli osoby nagrywane uważają, że ich prawa zostały naruszone, mają prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podsumowując, można zainstalować monitoring w mieszkaniu na czas remontu, ale należy przestrzegać zasad przetwarzania danych osobowych. Ważne jest poinformowanie pracowników o fakcie monitorowania, celu przetwarzania ich danych oraz zasadach, jakie obowiązują właściciela mieszkania w tym zakresie.
 
anonim cytuj
23-08-2023
Czyli rozumiem dobrze, że jeśli od początku poinformuję ekipę remontową o monitoringu i dostarczę im pisemne informacje dotyczące przetwarzania ich danych, to będzie to zgodne z prawem? A co jeśli jeden z pracowników odmówi zgody na monitoring? Czy muszę wtedy wyłączyć kamerę czy może to oznaczać, że nie będzie mógł pracować przy moim remoncie? Czy są jakieś przepisy, które jasno regulują te kwestie?
 
anonim cytuj
23-08-2023
Czyli rozumiem dobrze, że jeśli od początku poinformuję ekipę remontową o monitoringu i dostarczę im pisemne informacje dotyczące przetwarzania ich danych, to będzie to zgodne z prawem?


Tak, jeśli od początku poinformujesz pracowników ekipy remontowej o monitoringu oraz dostarczysz im pisemne informacje dotyczące przetwarzania ich danych, to będziesz działał zgodnie z prawem. Informacje te powinny zawierać m.in. cel przetwarzania danych, okres przechowywania nagrań oraz informacje o ich prawach związanych z RODO.

A co jeśli jeden z pracowników odmówi zgody na monitoring? Czy muszę wtedy wyłączyć kamerę czy może to oznaczać, że nie będzie mógł pracować przy moim remoncie?


Jeśli którykolwiek z pracowników odmówi zgody na monitoring, nie możesz go nagrywać bez jego zgody. W praktyce oznacza to, że musiałbyś wyłączyć kamerę w miejscu, w którym pracuje ten konkretny pracownik. Jeśli decydujesz się na kontynuowanie monitoringu bez jego zgody, naruszasz przepisy RODO. Co do kwestii zatrudnienia, to jest to bardziej kwestia umowy między Tobą a firmą remontową czy danym pracownikiem. Jeśli w umowie jest klauzula dotycząca monitoringu, a pracownik odmawia zgody, wtedy może to być podstawą do niewykonania usługi przez danego pracownika. Jeśli takiej klauzuli nie ma, to nie możesz wymagać od pracownika akceptacji monitoringu.

Czy są jakieś przepisy, które jasno regulują te kwestie?


Tak, kwestie związane z monitoringiem oraz przetwarzaniem danych osobowych regulowane są głównie przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane potocznie RODO. W Polsce dodatkowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są także w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Warto również zwrócić uwagę na orzecznictwo i stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestii monitoringu, które mogą dostarczyć dodatkowych wyjaśnień w konkretnej sytuacji.
 
anonim cytuj
23-08-2023
Dzięki za obszerne wyjaśnienie. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie do samego sprzętu do monitoringu. Czy kamera musi być dobrze widoczna, czy może być ukryta, tak aby pracownicy wiedzieli o jej istnieniu, ale nie wiedzieli dokładnie, gdzie się znajduje? Oczywiście zakładając, że informuję ich o monitoringu i dostarczam im wszystkie wymagane informacje pisemnie.
Nie można umieszczać kamer w miejscach, gdzie pracownicy mogą oczekiwać prywatności, takich jak łazienki.
Oczywiście będę przestrzegać tych zasad, ale czy kamera może być mniej widoczna, czy musi być na wierzchu? Jeśli ktoś miał doświadczenie z taką sytuacją, byłbym wdzięczny za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami.
 
anonim cytuj
23-08-2023
Jeśli pracownicy zostali odpowiednio poinformowani o monitoringu, kamera niekoniecznie musi być dobrze widoczna. Niemniej jednak, z punktu widzenia dobrej praktyki i transparentności, zaleca się, aby kamera była widoczna, co pozwala uniknąć nieporozumień i potencjalnych sporów. Ukrywanie kamery może prowadzić do wrażenia, że pracownik jest inwigilowany, co może wpłynąć negatywnie na relacje z ekipą remontową. W kontekście przepisów RODO, kluczowe jest, aby osoby, których dane są przetwarzane (w tym przypadku pracownicy ekipy remontowej), były świadome faktu przetwarzania ich danych oraz w jaki sposób i w jakim celu te dane są przetwarzane. Transparentność w tym zakresie jest zatem bardzo ważna.
 
anonim cytuj
23-08-2023
Oczywiście będę przestrzegać tych zasad, ale czy kamera może być mniej widoczna, czy musi być na wierzchu?


Z punktu widzenia prawa, jeśli pracownicy zostali odpowiednio poinformowani o monitoringu, nie ma konkretnego wymogu dotyczącego lokalizacji i widoczności kamery. Jednak warto podkreślić, że transparentność w tym zakresie buduje zaufanie i zmniejsza ryzyko nieporozumień. Jeśli pracownik wie, gdzie znajduje się kamera, będzie miał większe poczucie kontroli nad swoim wizerunkiem i zachowaniem.

Z mojego doświadczenia wynika, że kiedy pracownicy wiedzą, gdzie są kamery, czują się bardziej komfortowo. Wielu z nich uważa, że otwarte i uczciwe podejście do monitoringu świadczy o szacunku właściciela mieszkania do ich prywatności i praw.

W skrócie, zalecam, aby kamery były umieszczone w miejscach widocznych. Jeśli jednak zdecydujesz się na mniej widoczną lokalizację kamery, upewnij się, że pracownicy są dokładnie poinformowani o jej lokalizacji.
 
anonim cytuj
23-08-2023

Sugerowane Tematy

Prywatna droga dojazdowa do osiedla.
Planujemy z mężem kupić dom w zabudowie szeregowej, droga prowadząca do osiedla jest drogą prywatną. Będziemy mieć w akcie prawnym wpisane użytkowanie tej drogi. Czy istnieją jakieś niebezpieczeństwa z racji tego, ze nie jest to droga publiczna? Czy może być taka sytuacja, ze dojazd do osiedla będzie utrudniony lub uniemożliwiony przez właściciela takiej drogi? Jak wygląda utrzymanie takiej drogi? Kto zajmuje się odśnieżaniem/naprawą ? Czy właści...
Partner na dziecko z innego związku. Po małżeństwie jakie będę miała zobowiązania do tego nieletniego dziecka?
Witam Chciałabym zasięgnąć porady od ludzi lepiej znających się na prawie ode mnie, bo meczy mnie cała ta sprawa przez moje niewiedzę. Jestem młoda kobieta, która związała się z mężczyzna z dzieckiem z poprzedniego związku. Nasz związek nie jest formalny (tj. konkubinat). Zastanawiam się jak fakt, że mój partner posiada dziecko wpłynie na naszą przyszłość. W pełni rozumiem obowiązek alimentacyjny oraz spotkań z nieletnim. Co mnie męczy to kwest...
Psy sąsiadów biegające luzem (brak płotu). Sąsiadka nie widzi w tym nic złego, ja czuję zagrożenie. Co mówi na ten temat prawo?
Witam. Mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych. Mam 4 małe psy, które wyprowadzam na smyczy. Obok w sąsiednim domu mieszka rodzina, która adoptowała ze schroniska 6 psów. Teren ma nieogrodzony. Psy są trzymane w kojcu. Wiem, że psy muszą się wybiegać, ale sytuacja z dzisiejszego poranka mnie przeraziła. Wracając ze spaceru ze swoimi psami widzę, że psy sąsiadów z kojca zostały wypuszczone. Stałam jak wryta z moimi 200 metrów dalej modląc się, ...
Podział majątku.
Były ex małżonek (rozwód bez orzekania o winie miesiąc temu, była wspólnota majątkowa) założył sprawę o podział majątku, wyznaczając cenę z kosmosu za dom na wsi i oczekując spłaty połowy. Ja tego domu sprzedać nie chce, chętnie go spłacę ale nie mam takich pieniędzy - może macie doświadczenie czy sad może zarządzić raty? Czy jeśli podana cena jest +20% możemy najpierw zweryfikować to na jakiejś wycenie? Nie stać mnie na prawnika który poprowadzi...

Wyszukiwarka