Właściciel wymienił zamki w drzwiach

Dzień dobry.
Mam problem z wynajmującym mieszkanie. Dokładnie 4 dni się opóźniłem z zapłatą za mieszkanie. W tym czasie nie było mnie w domu bo leżałem chory i w tym samym czasie właściciel mieszkania wymienił zamki do drzwi i nie chcę oddać moich ubrań i innych rzeczy.
Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Czy mogę wejść do mieszkania z policją i ślusarzem? Chodzi mi tylko o ubrania i bieliznę bo resztę rzeczy takich jak tv i inne chcę zostawić właścicielowi jako zastaw.
anonim cytuj
29-01-2021
Właściciel prawdopodobnie dopuścił się przestępstwa z art. Art. 191 kk
§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego. I to należy zgłosić policji
anonim cytuj
29-01-2021
Ok dziękuję bardzo. Tak zrobię, dziś mi się kończy kwarantanna więc pojadę i tak to załatwię
anonim cytuj
29-01-2021
Pytanie czy ma Pan umowę najmu, aby policji i ślusarzowi pokazać? Jeśli nie to trzeba będzie własnymi siłami
anonim cytuj
29-01-2021
Mam w mieszkaniu razem z wszystkimi dokumentami
anonim cytuj
29-01-2021
No właśnie tak się domyślałam. Nie wiem czy jakikolwiek ślusarz zgodzi się na rozwiercenie zamków bez żadnego dokumentu potwierdzającego Pana prawo do mieszkania.
anonim cytuj
29-01-2021
Przecież dokumenty mam i mogę je okazać po wejściu do mieszkania
anonim cytuj
29-01-2021
Proszę też pamiętać, że będzie Pan musiał przywrócić stan poprzedni, zatem z tymi drzwiami to spokojnie
anonim cytuj
29-01-2021
Przecież dokumenty mam i mogę je okazać po wejściu do mieszkania

Pan to wie, ale ślusarz nie i może nie zgodzić się na udział w działaniach potencjalnie bezprawnych. Proszę próbować
anonim cytuj
29-01-2021
Ok, dziękuję rozumiem
anonim cytuj
29-01-2021
Natomiast posiadanie może Pan przywrócić samemu, dzięki art 343 kc § 2. Posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni; nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób. Posiadacz rzeczy ruchomej, jeżeli grozi mu niebezpieczeństwo niepowetowanej szkody, może natychmiast po samowolnym pozbawieniu go posiadania zastosować niezbędną samopomoc w celu przywrócenia stanu poprzedniego.
anonim cytuj
29-01-2021
Wyszukiwarka