Art. 258. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 258. Strona powołująca się na dowód ze świadków obowiązana jest dokładnie oznaczyć fakty, które mają być zeznaniami poszczególnych świadków stwierdzone, i wskazać świadków, tak by wezwanie ich do sądu było możliwe.

Art. 258. KPC

ostatnia zmiana: 25-09-2017

Komentarze