Art. 48. W ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 i Nr 213, poz. 2081) w art. 5 w ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) powołanemu do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego.”.

Ustawa o służbie zastępczej art. 48

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej
  • Wejscie w życie 1 stycznia 2004
  • Ost. zmiana ustawy 1 września 2017
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 09 03 2021
Komentarze
Wyszukiwarka