Art. 34. 1. Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów
akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego dokonywane
przez osobę fizyczną, gdy wyroby te są przemieszczane przez tę osobę osobiście na
jej własny użytek i jeżeli wyroby te nie są przeznaczone na cele handlowe.
1a. Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe płynu do papierosów
elektronicznych lub wyrobów nowatorskich dokonywane przez osobę fizyczną, jeżeli
wyroby te są przemieszczane przez tę osobę osobiście na jej własny użytek i nie są
przeznaczone na cele handlowe.
2. W celu ustalenia przeznaczenia handlowego nabywanych
wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1 i 1a, organy
podatkowe biorą pod uwagę:
1) ilość wyrobów akcyzowych;
2) status handlowy osoby fizycznej nabywającej wewnątrzwspólnotowo wyroby
akcyzowe;
3) miejsce, gdzie wyroby akcyzowe są umieszczone, lub, w razie wątpliwości,
sposób transportu;
4) każdy dokument odnoszący się do wyrobów akcyzowych;
5) rodzaj wyrobów akcyzowych.
3. Na przeznaczenie handlowe wskazuje w szczególności nabycie
wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych w ilościach przekraczających:
1) wyroby tytoniowe:
a) papierosy – 800 sztuk,
b) cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów/sztukę) –
400 sztuk,
c) cygara – 200 sztuk,
d) tytoń do palenia – 1 kilogram;
2) napoje alkoholowe:
a) alkohol etylowy – 10 litrów,
b) wino i napoje fermentowane – 90 litrów, w tym wino musujące – 60 litrów,
c) piwo – 110 litrów,
d) produkty pośrednie – 20 litrów;
3) płyn do papierosów elektronicznych – 200 mililitrów;
4) wyroby nowatorskie – 0,16 kilograma.
4. Nabycie wewnątrzwspólnotowe przez osobę fizyczną, w każdej ilości,
wyrobów energetycznych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego
wskazuje na przeznaczenie handlowe tych wyrobów, jeżeli wyroby te są
transportowane nietypowymi rodzajami transportu.
5. Za nietypowy rodzaj transportu uważa się:
1) transport paliw silnikowych, w inny sposób niż w zbiornikach paliwowych
pojazdów samochodowych, montowanych na stałe przez producenta we
wszystkich pojazdach samochodowych, które pozwalają na bezpośrednie wykorzystanie paliwa do napędu pojazdu samochodowego, lub przystosowanych
do pojazdów samochodowych, pozwalających na bezpośrednie wykorzystanie
gazu jako paliwa, lub w odpowiednich pojemnikach zapasowych (kanistrach)
zawierających paliwa silnikowe, przeznaczone do zużycia w tych pojazdach,
w ilości nieprzekraczającej 10 litrów;
2) transport paliw opałowych, w inny sposób niż za pomocą cystern używanych
przez podmioty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 34

Poprzedni

Art. 33. 1. Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw silnikowych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach: 1) użytkowych pojazdów silnik...

Nastepny

Art. 35. 1. Zwalnia się od akcyzy import: 1) paliw silnikowych przewożonych w standardowych zbiornikach: a) pojazdów silnikowych, w ilości nieprzekraczającej 600 litrów na pojazd, b) pojemników spe...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka