[Uchylony]

Art. 217. (uchylony).

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 217

Poprzedni

Art. 216. Sąd może w celu dokładniejszego wyjaśnienia stanu sprawy zarządzić stawienie się stron lub jednej z nich osobiście albo przez pełnomocnika. Art. 216<sup>1</sup>. § 1. Sąd w s...

Nastepny

Art. 218. Sąd może zarządzić oddzielną rozprawę co do pozwu głównego i wzajemnego, jako też co do jednego z kilku roszczeń połączonych w jednym pozwie, bądź to głównym, bądź wzajemnym, albo w stosun...

Komentarze

Wyszukiwarka